Rondje Zuidlaardermeer

Tijdens een rondje fietsen om het Zuidlaardermeer kwam ik dwars door het natuurgebied ten westen van Foxhol. Het Foxholstermeer en de omliggende landerijen maken onderdeel uit van dit natuurgebied, dat doet denken aan de Oostvaardersplassen, hoewel een stuk minder groot. Ter vergelijking: dit gebied is 480 hectare in omvang, terwijl de Oostvaardersplassen zich over 5600 ha uitstrekken.

Schotse hooglander

Schotse hooglander in de namiddagzon

Van polder naar moeras

De Westerbroekstermadepolder en de Kropswolderbuitenpolder waren ooit landbouwpolders die begraasd werden of gebruikt werden voor akkerbouw. In 2003 heeft Het Groninger Landschap ze omgevormd tot natte natuur. Sindsdien ontwikkelt het gebied zich steeds meer tot een moeras met open water, rietland, ruigte en bloemrijk grasland. Hierdoor ontstaan voor moeras- en watervogels tal van mogelijkheden om te broeden, te foerageren en te rusten. Ook vissen kunnen profiteren van het nieuw ontwikkelde gebied.

Noodwaterbergingsgebied

Tegelijk met de natuurinrichting zijn ook voorzieningen getroffen die de polders geschikt maken voor noodberging van water. In tijden van extreem hoge waterstand kan hier ruim vier miljoen kubieke meter water worden geborgen. Daarmee vormen de polders het grootste noodbergingsgebied in Noord-Nederland.

In tijden van extreem hoge waterstand kan hier 4.000.000 m3 water worden geborgen

In het gebied loopt het fietspad van het groot Rondje Zuidlaardermeer. Er staan twee oude, gerestaureerde molens en twee vogelkijkhutten. Veel te beleven dus voor liefhebbers van natuur, rust en ruimte.

Schotse hooglander

Stier met mooie massieve kop

Koniks en Schotse hooglanders

Om het gebied open te houden, lopen er koniks (wilde paarden) en Schotse hooglanders te grazen. Zij zorgen ervoor dat bomen en struiken geen kans krijgen om op te groeien. Alleen op plaatsen waar de dieren niet bij kunnen komen, kunnen grotere stuiken en bomen ongestoord groeien. Hierdoor ontstaat er een grotere variatie in het landschap en dat zorgt voor een grotere biodiversiteit: meerdere soorten dieren en planten. Koniks en Schotse hooglanders zijn winterhard en kunnen onder alle weers-omstandigheden buiten leven. Ze hoeven niet bijgevoerd te worden.

Schotse hooglander

Schotse hooglander bij het Foxholstermeer

Succes

Sinds de inrichting als nat natuurgebied hebben de beide polders zich goed ontwikkeld. Graadmeter daarvoor zijn de vele soorten broedvogels die al waargenomen zijn. In totaal zijn er al 62 soorten broedvogels geteld. Opvallend is het broedgeval van de steltkluut, een zeer zeldzame broedvogel in Nederland. Dat de zwarte stern en de roerdomp als broedvogel zijn vastgesteld belooft veel goeds voor deze gebieden.

Tekst ontleend aan de website van Het Groninger Landschap Fotografie: Luchtspin. Bekijk de galerie: Natuur

Een reactie op Rondje Zuidlaardermeer

Reageer nu!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *