Holland op zijn mooist

Ze schilderden Nederland op zijn mooist, met grazende koeien, molens en frisse wolkenpartijen. Weissenbruch, Mesdag, Gabriëls, Mauve en andere schilders van de Haagse School trokken erop uit en wisten het Nederlandse landschap op pakkende wijze vast te leggen. Zo pakkend, dat de iconische taferelen de Nederlandse identiteit tot op de dag van vandaag bepalen.

Holland op zijn mooist

Weissenbruch – De Trekvliet (1870)

Holland op zijn mooist

Met ‘Holland op zijn mooist’ presenteert het Gemeentemuseum Den Haag een grote tentoonstelling met ruim honderd schitterende werken. Daarbij worden verhalen verteld over de betekenis van en de veranderingen in het Hollandse landschap.

Ze schilderden Nederland op zijn mooist, met grazende koeien, molens en frisse wolkenpartijen

De opkomst van de Haagse School hangt samen met de toenemende waardering van de natuur in eigen land. Dat uitte zich begin twintigste eeuw in de oprichting van de Vereniging Natuurmonumenten, waar rond deze tentoonstelling intensief mee wordt samengewerkt. Het resultaat is een unieke wisselwerking tussen cultuur en natuur. Iedereen kan de kunstwerken op zaal bewonderen én op excursie in de natuur die de Haagse School zo mooi in beeld bracht. [Tekst: Gemeentemuseum Den Haag.]

Fotografie & fotobewerking

Over enkele weken start de tentoonstelling ‘Holland op zijn mooist’ – met als ondertitel ‘Op pad met de Haagse School’ – in het Gemeentemuseum Den Haag. Andries de la Lande Cremer is benaderd om hiervoor een deel van de fotografie te doen. weblink Voor de tentoonstelling werkt het Gemeentemuseum onder meer samen met Natuurmonumenten. In verband daarmee zijn enkele curatoren van het museum in het Scheveningse Bosje gefotografeerd, terwijl een viertal boswachters van Natuurmonumenten in het museum voor een schilderij van Paul Gabriël werden vastgelegd.

Boswachters in Gemeentemuseum

Boswachters in GemeentemuseumBoswachters in het GemeentemuseumBoswachters in het GemeentemuseumBoswachters in het Gemeentemuseum Boswachters in het Gemeentemuseum

Op verzoek van het Gemeentemuseum is deze laatste foto bewerkt om de achtergrond (de grijze muur) beter tot z’n recht te laten komen. Hiervoor is mijn hulp ingeroepen. Ik heb een drietal voorstellen gedaan, die hierboven te bekijken zijn. Het schilderij is De Kamperveenderij: het Zwijnsleger bij Grafhorst, ca. 1888-1889). weblink Lees meer

Klaas Lageweg

Kort geleden ontving ik een mail van Klaas Lageweg, de beeldend kunstenaar waarvan het werk inmiddels op aardig wat blinde muren en andere ‘straatobjecten’ te vinden is. Hij blijkt de man te zijn die de graffiti op de oude glasfabriek heeft gemaakt, waarover ik in een eerder artikel schreef. Clyde is zijn pseudoniem.

Het werk van Klaas is origineel en met groot gevoel voor kleur. Door onverwachte invalshoeken en zijn ‘realpixelisme’ overstijgt het werk het puur illustratieve. Het is dan ook geen wonder dat hij bij de tentoonstelling ‘Beeld voor Beatrix’ in Paleis Het Loo de derde prijs van de publieksjury kreeg toebedeeld.

Klaas Lageweg

Muurschildering Oosterhamrikkade

In Groningen heeft hij in april van dit jaar een blinde muur aan de Oosterhamrikkade van een bouwtekening voorzien. Het refereert aan het feit dat hij ooit bouwkunde studeerde. Het Dagblad van het Noorden heeft aan het werk een artikel gewijd, dat op zijn portfolio-blog te lezen is.

Klaas Lageweg is hier natuurlijk al langer bekend, bijvoorbeeld door de muurschildering bij openluchtbad De Papiermolen, eveneens in zijn ‘realpixelisme’-stijl. Een stijl die hij overigens in meer recentere werken lijkt te hebben losgelaten.

Klaas Lageweg

Ganz Toll (2013), realpixelisme

De meeste van zijn openbare werken zijn in Leeuwarden te vinden, maar in juli staat Groningen opnieuw op de agenda. Dan staat er voor Backbone050 een 8 meter hoge muur aan de Travertijnstraat te wachten. De onthulling van dit nieuwe werk vindt tijdens een festival op zondag 6 juli om 13.30u plaats.

Officiële website klaaslageweg.com

Rondje Zuidlaardermeer

Tijdens een rondje fietsen om het Zuidlaardermeer kwam ik dwars door het natuurgebied ten westen van Foxhol. Het Foxholstermeer en de omliggende landerijen maken onderdeel uit van dit natuurgebied, dat doet denken aan de Oostvaardersplassen, hoewel een stuk minder groot. Ter vergelijking: dit gebied is 480 hectare in omvang, terwijl de Oostvaardersplassen zich over 5600 ha uitstrekken.

Schotse hooglander

Schotse hooglander in de namiddagzon

Van polder naar moeras

De Westerbroekstermadepolder en de Kropswolderbuitenpolder waren ooit landbouwpolders die begraasd werden of gebruikt werden voor akkerbouw. In 2003 heeft Het Groninger Landschap ze omgevormd tot natte natuur. Sindsdien ontwikkelt het gebied zich steeds meer tot een moeras met open water, rietland, ruigte en bloemrijk grasland. Hierdoor ontstaan voor moeras- en watervogels tal van mogelijkheden om te broeden, te foerageren en te rusten. Ook vissen kunnen profiteren van het nieuw ontwikkelde gebied.

Noodwaterbergingsgebied

Tegelijk met de natuurinrichting zijn ook voorzieningen getroffen die de polders geschikt maken voor noodberging van water. In tijden van extreem hoge waterstand kan hier ruim vier miljoen kubieke meter water worden geborgen. Daarmee vormen de polders het grootste noodbergingsgebied in Noord-Nederland.

In tijden van extreem hoge waterstand kan hier 4.000.000 m3 water worden geborgen

Lees meer